Muž 44 – 14.1.2022 11:46

Jsem
Muž

Věk
44

Celkový cholestelor
6,29

Tiglyceridy
1,01

HDL-cholesterol
1,04

LDL-cholesterolů type=
5,25

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Infarkty 3x u strejdů v 65 letech. Tučná jídla víceméně nejím vůbec.

email
jnejezchleba@projectcontrols.cz