Muž 43 – 8.10.2020 11:43

Jsem
Muž

Věk
43

Celkový cholestelor
4,4

Tiglyceridy
16,27

HDL-cholesterol
0,58

LDL-cholesterolů type=
0,85

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
u dědy

email
ilona.konecna@konprax.cz