Muž 43 – 8.10.2019 08:31

Jsem
Muž

Věk
43

Celkový cholestelor
6

Tiglyceridy
2

HDL-cholesterol
0,89

LDL-cholesterolů type=
4,58

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
vladimf@seznam.cz