Muž 43 – 30.9.2022 14:49

Jsem
Muž

Věk
43

Celkový cholestelor
6,97

Tiglyceridy
7,76

HDL-cholesterol
0,99

LDL-cholesterolů type=
3,96

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Lipanthyl M 267mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Praotec z matčiny strany IM před 50 lety

email
jan.kubicek@gmail.com