Muž 43 – 24.1.2021 19:47

Jsem
Muž

Věk
43

Celkový cholestelor
6,3

Tiglyceridy
7,48

HDL-cholesterol
0,97

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Rosucard 40

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Dědeček z otcovy strany zemřel na srdeční infarkt v 48 letech.
Otec v 68 letech katetrizace pro zúžení věnčitých tepen (stent).

email
tzuzanek@seznam.cz