Muž 43 – 11.5.2021 17:48

Jsem
Muž

Věk
43

Celkový cholestelor
6,8

Tiglyceridy
1,22

HDL-cholesterol
1.15

LDL-cholesterolů type=
5,3

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Ne

email
Mira@zabicky.eu