Muž 42 – 26.6.2022 21:33

Jsem
Muž

Věk
42

Celkový cholestelor
6

Tiglyceridy
3,03

HDL-cholesterol
1

LDL-cholesterolů type=
4,46

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Torvacard 10 mg

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Nevyskytovaly. Hodnoty uvedené jsou před léčbou. Aktuálně beru Torvacard 10 mg. Děkuji.

email
lukaskoubek@gmail.com