Muž 42 – 26.1.2022 13:38

Jsem
Muž

Věk
42

Celkový cholestelor
6,65

Tiglyceridy
2,04

HDL-cholesterol
0,96

LDL-cholesterolů type=
4,98

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Po implementaci stentu budu užívat Sortis

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ano

Poznámka
rodiče a sourozenec nikoliv, u prarodičů nemám informaci

email
sourekjan@gmail.com