Muž 42 – 15.8.2020 20:55

Jsem
Muž

Věk
42

Celkový cholestelor
5,47

Tiglyceridy

HDL-cholesterol
1,3

LDL-cholesterolů type=
4,1

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Rodiče i prarodiče mají léky na cholesterol.

email
Motl.miroslav@gmail.com