Muž 41 – 6.4.2021 15:52

Jsem
Muž

Věk
41

Celkový cholestelor
8,14

Tiglyceridy
5,95

HDL-cholesterol
1,22

LDL-cholesterolů type=
4,29

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
hulvertova@gmail.com