Muž 41 – 30.1.2019 21:21

Jsem
Muž

Věk
41

Celkový cholestelor
6.3

Tiglyceridy
3.14

HDL-cholesterol
0.98

LDL-cholesterolů type=
4.37

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
dvorak.miroslav@outlook.com