Muž 41 – 11.10.2019 12:40

Jsem
Muž

Věk
41

Celkový cholestelor
5,1

Tiglyceridy
9,92

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
žádné

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
frantisek.reznicek@gmail.com