Muž 40 – 21.12.2019 23:20

Jsem
Muž

Věk
40

Celkový cholestelor
6,65

Tiglyceridy
1,87

HDL-cholesterol
1,18

LDL-cholesterolů type=
4,73

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
dubec@volny.cz