Muž 40 – 13.7.2021 15:20

Jsem
Muž

Věk
40

Celkový cholestelor
7,63

Tiglyceridy
2,52

HDL-cholesterol
0,95

LDL-cholesterolů type=
5,52

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Torvacard

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
josifekn@seznam.cz