Muž 40 – 10.5.2022 14:54

Jsem
Muž

Věk
40

Celkový cholestelor
8,46

Tiglyceridy
2,46

HDL-cholesterol
0,94

LDL-cholesterolů type=
6,53

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
janikPepik@seznam.cz