Muž 39 – 9.7.2020 22:09

Jsem
Muž

Věk
39

Celkový cholestelor
5.25

Tiglyceridy
2.77

HDL-cholesterol
0.87

LDL-cholesterolů type=
3.48

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
jiri.sloup@muzeumlb.cz