Muž 39 – 27.2.2021 16:28

Jsem
Muž

Věk
39

Celkový cholestelor
4.95

Tiglyceridy
1.37

HDL-cholesterol
0.85

LDL-cholesterolů type=
3.48

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
zaelnorth@gmail.com