Muž 39 – 2.1.2023 15:28

Jsem
Muž

Věk
39

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
siky83@seznam.cz