Muž 39 – 15.9.2020 15:27

Jsem
Muž

Věk
39

Celkový cholestelor
5,86

Tiglyceridy
2,18

HDL-cholesterol
1,37

LDL-cholesterolů type=
4,48

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Otec zemřel ve 48 letech na rozsáhlý infarkt, před smrtí měl hodnoty cholesterolu 10 mmol/l.

email
remmik@seznam.cz