Muž 38 – 8.10.2018 16:23

Jsem
Muž

Věk
38

Celkový cholestelor
7,47

Tiglyceridy
2,31

HDL-cholesterol
1,45

LDL-cholesterolů type=
4,97

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka