Muž 38 – 21.1.2021 08:50

Jsem
Muž

Věk
38

Celkový cholestelor
7,28

Tiglyceridy
1,25

HDL-cholesterol
1,62

LDL-cholesterolů type=
5,17

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
petr.vogel@gmail.com