Muž 37 – 29.1.2021 09:19

Jsem
Muž

Věk
37

Celkový cholestelor
10,07

Tiglyceridy
1,83

HDL-cholesterol
1,67

LDL-cholesterolů type=
7,87

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Matka vysoký cholesterol a vysoký tlak, léčí se. Babička z matčiny strany angína pectoris, zemřela na infarkt v 60 letech.

email
viktorglier@gmail.com