Muž 37 – 25.6.2022 11:27

Jsem
Muž

Věk
37

Celkový cholestelor
7.73

Tiglyceridy
2.64

HDL-cholesterol
0.99

LDL-cholesterolů type=
5.93

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
oksanagisem83@gmail.com