Muž 36 – 11.1.2019 12:36

Jsem
Muž

Věk
36

Celkový cholestelor
5.9

Tiglyceridy
1

HDL-cholesterol
1.3

LDL-cholesterolů type=
4.6

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
bohus04@seznam.cz