Muž 36 – 1.3.2022 09:09

Jsem
Muž

Věk
36

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Před pár měsíci se mně na pravém spodním víčku objevila xantelasma.
Můj otec byl kardiak, první infarkt měl ve třiceti, na třetí před dvěma lety zemřel.
Na posledním vyšetřením jsem byl cca před 5roky.

email
P