Muž 35 – 17.10.2022 08:00

Jsem
Muž

Věk
35

Celkový cholestelor
6,3

Tiglyceridy
1,28

HDL-cholesterol
1,21

LDL-cholesterolů type=
5,02

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
stencek@c3studio.cz