Muž 34 – 25.11.2022 19:02

Jsem
Muž

Věk
34

Celkový cholestelor
6,4

Tiglyceridy
0,8

HDL-cholesterol
1,25

LDL-cholesterolů type=
4,81

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
vanekjr@gmail.com