Muž 33 – 4.1.2023 10:34

Jsem
Muž

Věk
33

Celkový cholestelor
12

Tiglyceridy
12

HDL-cholesterol
12

LDL-cholesterolů type=
12

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
12

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ano

ischem. choroba dolních končetin
Ano

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
dggdfgdfgdfgdfgdfgdfg@gmail.com