Muž 33 – 26.8.2020 05:53

Jsem
Muž

Věk
33

Celkový cholestelor
7,45

Tiglyceridy
3,91

HDL-cholesterol
083

LDL-cholesterolů type=
5,35

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
supranca@centrum.cz