Muž 32 – 27.5.2020 09:20

Jsem
Muž

Věk
32

Celkový cholestelor
6.75

Tiglyceridy
1.35

HDL-cholesterol
1.28

LDL-cholesterolů type=
4.53

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
miloslav.sobotka@gmail.com