Muž 31 – 10.8.2022 08:02

Jsem
Muž

Věk
31

Celkový cholestelor
6,9

Tiglyceridy
2

HDL-cholesterol
0,9

LDL-cholesterolů type=
4

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
ne

email
mlcochmartin@gmail.com