Muž 30 – 6.11.2019 13:51

Jsem
Muž

Věk
30

Celkový cholestelor
6,7

Tiglyceridy
1,7

HDL-cholesterol
2,1

LDL-cholesterolů type=
4,6

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
o.nikel@seznam.cz