Muž 29 – 7.1.2021 10:23

Jsem
Muž

Věk
29

Celkový cholestelor
6,87

Tiglyceridy
2,88

HDL-cholesterol
1,11

LDL-cholesterolů type=
4,59

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Poznámka
otec – CMP v 33 letech (jednalo se o vmetek z myxomu levé síně)
otec otce (dědeček) infarkt v 53 letech
strýc (otcův bratr) infarkt ve 40 letech

email
LeaMullerova@seznam.cz