Muž 28 – 23.3.2022 00:50

Jsem
Muž

Věk
28

Celkový cholestelor
5,8

Tiglyceridy
2,47

HDL-cholesterol
1,1

LDL-cholesterolů type=
4

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka

email
d9812@seznam.cz