Muž 27 – 7.7.2021 17:39

Jsem
Muž

Věk
27

Celkový cholestelor
5,7

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka
Otec mého otce – smrt ve 30 letech na infarkt

email
nosekluk@seznam.cz