Muž 24 – 4.12.2018 10:57

Jsem
Muž

Věk
24

Celkový cholestelor
22

Tiglyceridy
22

HDL-cholesterol
22

LDL-cholesterolů type=
22

Léčba
jde o hodnoty při léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
test@test.com