Muž 23 – 18.9.2018 10:39

Jsem
Muž

Věk
23

Celkový cholestelor
1213

Tiglyceridy
3123

HDL-cholesterol
1233

LDL-cholesterolů type=
456

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
test

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ano

Angína pectoris
Ano

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ano

ischem. choroba dolních končetin
Ano

Srdeční bypass
Ano

Poznámka
Tohle je testovací formulář