Muž 13 – 4.1.2023 13:49

Jsem
Muž

Věk
13

Celkový cholestelor
220

Tiglyceridy
54

HDL-cholesterol
90

LDL-cholesterolů type=
67

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku
Ibalgin

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Angína pectoris
Ne

Srdeční infarkt
Ne

Mozková mrtvice
Ne

ischem. choroba dolních končetin
Ne

Srdeční bypass
Ne

Poznámka

email
daniel.havlik@zsmnichovice.cz