46 – 15.9.2020 12:07

Věk
46

Celkový cholestelor
5,6

Tiglyceridy
2,76

HDL-cholesterol
1,73

LDL-cholesterolů type=
2,62

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Ne

email
lenka.kajnarova@poradce.nn.cz