40 – 4.5.2020 20:16

Věk
40

Celkový cholestelor
7,21

Tiglyceridy
0,86

HDL-cholesterol
1,6

LDL-cholesterolů type=
4,75

Léčba
jde o hodnoty bez léčby

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Měl(a) jsem srdečně-cévní onemocnění
Ne

Poznámka
Babička měla mozkovou mrtvici v cca jejích 50 letech, bylo to někdy v roce 1985. Rodiče mírně vyšší krevní tlak.
Navštívil jsem specialistu, při první návštěvě mě objednal na odběry krve.
Doplňuji ještě hodnotu LDL/HDl chol. 3,0; NON HDL cholesterol 5,61

email
radimkriz@email.cz