– 28.12.2022 18:49

Věk

Celkový cholestelor

Tiglyceridy

HDL-cholesterol

LDL-cholesterolů type=

Uveďte název léku/léků na snížení cholesterolu, který/které užíváte a dávku

Poznámka

email
cillikova@me.com