Léčení cholesterolu léky


Vzhledem k tomu, že polovina našich obyvatel je vystavena riziku úmrtí či invalidizace srdečně cévními příhodami (především srdečními infarkty a mozkovými mrtvicemi), je veliká pozornost věnována možnosti těmto katastrofám zabránit. Většina těchto onemocnění je způsobena aterosklerotickým procesem.

První krok k ateroskleróze je následující: jíme příliš nezdravých tučných jídel, jíme příliš nezdravých sladkých jídel, příliš solíme, příliš sedíme a často kouříme. Pokud se nepokusíme s tím něco udělat zavčas sami, přichází na scénu lékaři, kteří nám změří vysoký krevní tlak na paži a v krvi vysoké hladiny nebezpečných tuků včetně cholesterolu a také vysoký krevní cukr. Pokud zjistí přítomnost těchto rizikových faktorů, dají nám nálepku rizikových osob a radí nám, abychom výše uvedené zlozvyky odstranili.

Pokud je neposlechneme, vysoký krevní tlak, vysoké krevní tuky, cukry a kouření začnou poškozovat naše tepny a následně mohou způsobit jejich uzávěr (viz článek jezdci apokalypsy). Máme-li to štěstí, že první známky uzavírání tepen se projeví mírnějšími příznaky než smrtí nebo trvalým poškozením našeho těla, začneme být odkázání na doživotní užívání léků. V řadě případů náš stav vyděsí lékaře natolik, že nám doporučí užívání léků ještě v době, kdy se cítíme zcela zdrávi.

Léky, které chrání naše cévy lze rozdělit do čtyř skupin:


Léky, které snižují cholesterol: jsou velice účinné, prakticky nemají závažné vedlejší účinky a bylo prokázáno, že jsou schopny aterosklerózu zpomalit, v některých případech až zastavit. Tyto léky se dělí do několika skupin podle toho, jaké krevní tuky především ovlivňují. Hlavní údernou silou této skupiny jsou léky zvané statiny, které výrazně – u některých pacientů až o 60 procent, snižují zlý (LDL) cholesterol.

Léky, které snižují krevní tlak mají za sebou již také řadu vítězných tažení a to především proti mozkovým mrtvicím a selhání srdce. Lékaři mají v současnosti k dispozici také několik skupin léků účinně snižujících vysoký krevní tlak a také s velice řídkými a méně závažnými nežádoucími účinky. Zde je k dispozici dokonce pět základních úderných skupin, které je možné i kombinovat a pomoci tak i pacientům, jejichž vysoký krevní tlak vzdoruje jednomu či dvěma lékům. Tyto léky mají v zásadě tři hlavní účinky – snižují tepovou frekvenci, zbavují organismus přebytečné soli a rozšiřují periferní/odporové tepny.

Další zásadní skupinou jsou léky, které snižují krevní srážlivost a zabraňují tak sražení krve v našich aterosklerotických tepnách a jejich rychlému uzávěru s těžkými následky při nedokrvení důležitých tkání jakými jsou srdce nebo mozek. Jejich hlavním představitelem je již více než sto let známý aspirin, ale v současnosti má také již několik významných spolujezdců, které působí podobně a některé mají méně nežádoucích účinků. V zásadě mají tyto léky podobný účinek – zabraňují nadměrnému shlukování krevních destiček.

Tyto tři základní skupiny doplňují léky, které pomáhají kuřákům přestat. Tyto léky působí na nervovou soustavu a jsou vzdáleně příbuzné lékům používaným proti depresím.

Již jsme informovali o vývoji a základních skupinách léků užitečných pro naše cévy. Bylo prokázáno, že většina těchto léků zkvalitňuje a zachraňuje životy. Bylo by však naivní tvrdit, že nemají žádné nežádoucí účinky. I když nejsou tyto nežádoucí účinky časté a v naprosté většině neohrožují zdraví ani životy pacientů, je důležité o nich vědět. Nejnebezpečnějším nežádoucím účinkem totiž je, když pacient přestane užitečný lék užívat. Přitom lze často nežádoucí účinky odstranit úpravou dávkování či doby podání, případně záměnou za lék z téže skupiny. Proto zde uvádíme v praxi nejčastější nežádoucí účinky léků, chránících naše cévy. Tento článek nicméně nemůže nahradit doporučení výrobců léků a konkrétní pokyny lékařů.

Nejrizikovějšími osobami z hlediska nežádoucích účinků jsou starší lidé (nad 75 let věku), ženy, osoby s drobnější postavou (pod 60 kg), pacienti užívající více léků, pacienti s těžší poruchou funkce ledvin nebo jater, alergici. U těchto osob by mělo být zváženo podání menší dávky jakýchkoli léků. Při nežádoucích účincích je třeba vyloučit i shodu okolností – souběh potíží přičítaných lékům s jiným onemocněním virózy, bolesti kloubů a páteře způsobené jejich opotřebením, a další.