Jak FH léčit?


Familiární hypercholesterolemie je onemocnění, které lze léčit!

Dietní a režimová opatření spolu s léky vedoucími ke snížení hladin cholesterolu v krvi významně snižují výskyt časných infarktů myokardu.

DIETOU


Dietní opatření mohou snížit hladinu LDL cholesterolu o 10 – 15%. Pro pacienty s FH není toto snížení dostačující, a proto by úprava jídelníčku měla být kombinována s užíváním léků.

POHYBOVOU AKTIVITOU


Dietní opatření mohou snížit hladinu LDL cholesterolu o 10 – 15%. Pro pacienty s FH není toto snížení dostačující, a proto by úprava jídelníčku měla být kombinována s užíváním léků.

LÉKY


Dietní opatření mohou snížit hladinu LDL cholesterolu o 10 – 15%. Pro pacienty s FH není toto snížení dostačující, a proto by úprava jídelníčku měla být kombinována s užíváním léků.