Jaký byl Týden FH 2019?

Týden FH letos už počtvrté upozornil na vážná rizika dyslipidemií


Cílem je upozornit širokou veřejnost na rizika neléčeného vysokého cholesterolu v krvi, zvyšovat povědomí o FH a v neposlední řadě také přispět k náhodnému odhalení FH pomocí měření cholesterolu z kapky krve.

A tady je už tradiční shrnutí 4. ročníku Týdne FH v České republice, který byl věnován památce Gaby Hanauer-Mader, zakladatelce rakouské pacientské organizace FHChol. Kde jsme letos všude byli? 7. září Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč, 

11. září Poslanecká sněmovna

 Parlamentu ČR, 17. září Novartis, s.r.o. Praha

, 19. září LF MU Brno, Katedra laboratorních metod
. Celkem změřeno a edukováno 586 klientů, z toho 
13 odesláno k dalšímu vyšetření – 6 podezření na FH! Dozvuky Týdne FH proběhnou ještě 14. listopadu ve společnosti Exxon Mobil v Praze, kde budeme měřit a edukovat dalších cca 120 osob. Velké díky: sestřičkám Adélce, Evičce, Ivetě, Janě, Dáše, nutričním terapeutkám Věře a Katce, lékařům Evičce, Martinovi, Terezce, Ondrovi, panu dr. Lackovi a paní dr. Čermákové, Zdeňce a Elišce. Díky partnerům: Amgen, Alphega lékárna, Sanofi, ČSAT, projekt MedPed. Díky Karlovi za grafiku Týdne FH a pozvánek, díky společnosti Medista za zapůjčení přístrojů CardioCheck. Díky paní prof. Adámkové za zprostředkování měření v Poslanecké sněmovně. Snad jsme uvedli všechny  Těšíme se na setkání s vámi všemi na Týdnu FH 2020, už popáté!

Jaký byl Týden FH 2019?

Diagnóza FH, z.s. uspořádala letos v září ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) už 4. ročník osvětového Týdne FH. Tato akce probíhá u příležitosti Světového dne FH, který připadá vždy na 24. září.