Jak je ukrajinským pacientům zajištěna léčba v ČR?

Ukrajinským pacientům, kteří utečou před válkou do Česka, doporučujeme pobývat na území ČR na základě tzv. víza za účelem strpění pobytu. Okamžikem udělení tohoto víza se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění v plném rozsahu, pojistné za ni odvádí český stát. Pacienty pak lze nasměrovat do ordinací a specializovaných center, kde se léčí i čeští pacienti.

Byť Ukrajinci mohou na území ČR pobývat až 90 dnů jako turisté bez víza, nemají v takovém případě automaticky přístup do systému českého veřejného zdravotnictví a musí mít sjednáno komerční cestovní (zdravotní) pojištění. To ale nemusí krýt všechny náklady na léčbu pacientovy diagnózy. Pobyt na základě víza za účelem strpění tak ukrajinským pacientům zajišťuje lepší přístup k léčbě.

Informace o získání víza za účelem strpení pobytu najdete na webu Ministerstva vnitra ČR. Osoba, které je toto vízum přiznáno, se cca za 5 dnů dostaví na jakoukoli pobočku VZP a vyzvedne si potvrzení o pojištění. Pak již má nárok na bezplatnou léčbu ve stejném rozsahu jako čeští pacienti.

Pokud některý občan Ukrajiny potřebuje akutní lékařské ošetření u praktického lékaře a není pojištěn, může využít nabídky bezplatné lékařské péče praktiků.

Seznam dobrovolných překladatelů a tlumočníků z/do ukrajinštiny a ruštiny najdete například na webu Pomahejukrajine.cz