Když budou pacienti mlčet, ke změnám nedojde

S předsedkyní spolku Diagnóza FH, z.s., Mgr. Zdeňkou Cimickou jsme si povídali o významu pacientských organizací, o tom, co nabízejí nemocným a jejich rodinám a jak se dnes proměňuje pohled společnosti na tzv. organizovaného pacienta.