Od října 2020 se změnila kritéria pro léčbu inhibitorem PCSK9 alirokumabem – bude dostupnější

Moderní léčbu proti vysokému cholesterolu, inhibitory PCSK9 alirokumab a evolokumab mohou v ČR již dva roky užívat pacienti, kteří nedosahují cílových hodnot LDL cholesterolu pomocí maximální tolerované dávky statinů. V současnosti jde zejména o pacienty s familiární hypercholesterolemií, u nichž jsou výchozí hodnoty LDL cholesterolu velmi vysoké a pomocí standardní léčby je lze snížit na požadovanou úroveň jen v některých případech. Oba léky jsou pacienty dobře snášené a aplikují se podkožními pery jednou za 14 dnů nebo jednou za měsíc. Dokážou snížit hodnoty LDL cholesterolu o dalších 50 – 60 % nad rámec léčby statiny (v některých případech je užívají samotné ti nemocní, kteří prokazatelně netolerují statiny). Jejich předepsání je umožněno několika desítkám specializovaných center v ČR.

V současnosti inhibitory PCSK9 v ČR užívá asi 1100 pacientů. Mohlo by jich však být až desetkrát tolik, prostředky zdravotních pojišťoven to umožňují. Povědomí o nové moderní léčbě se však mezi lékaři a pacienty nešíří dostatečně rychle a mnohdy na léčbu nejsou nasazováni pacienti, kteří splňují indikační kriteria a současně kriteria zdravotních pojišťoven pro úhradu léčby (pozor, nejde o totéž – pacient, který splní indikační kriteria, ale nesplní kriteria pro úhradu, může léčbu přesto dostat, ale musí si ji hradit sám z vlastních prostředků).

Pro pacienty, kteří by inhibitory PCSK9 dostat mohli, ale nesplňují úhradová kriteria, svitla v říjnu 2020 nová naděje – u jednoho z přípravků, alirokumabu, došlo ke změkčení kriterií co se týče hodnot LDL cholesterolu. Nově je možné předepsat alirokumab pacientovi v sekundární prevenci (tedy se srdečně-cévním onemocněním, po infarktu apod.), pokud má hodnoty LDL cholesterolu navzdory maximální léčbě statiny vyšší než 2,5 mmol/l a s familiární hypercholesterolemií, pokud má hodnoty LDL cholesterolu
navzdory maximální léčbě statiny vyšší než 3,1 mmol/l. Tato změna otevírá nové možnosti léčby dalším tisícům nemocných.
Předpokládá se, že změna kriterií v roce 2021 proběhne také u druhého inhibitoru PCSK9, evolokumabu.