Dozvuky Týdne FH v ExxonMobil, Praha

Dozvuky Týdne FH v ExxonMobil, Praha


…(oba případy poputují do péče paní doktorky Vaclové do specializovaného centra III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze) a zhruba deseti lidem bylo doporučeno nechat si cholesterol přeměřit u praktika z žilní krve. Opět děkujeme sestřičkám (Ivetce a Evičce), nutriční terapeutce Katce Doubkové a MUDr. Martině Vaclové za skvělou spolupráci a ExxonMobil za zájem a poskytnutí zázemí.

Dozvuky Týdne FH v ExxonMobil, Praha

Vyšetřili jsme tu 150 zaměstnanců na hodnoty cholesterolu a cukru v krvi. Šlo opět spíše o mladé, nicméně zachytili jsme jeden případ FH a jednu hypertriglyceridemii…