Červnový newsletter – Aliance vyzývá Evropskou unii, pokračuje naše soutěž

Možná proto, že naše politická reprezentace očividně nepovažuje nemoci srdce a cév za dostatečně významný problém české populace, aby k němu upřela zaslouženou pozornost, chopili se tohoto problému jiní – čeští kardiologové bijí na poplach. Je totiž bohužel smutnou pravdou, že zdaleka nejvíc Čechů (ročně asi 50 000) zemře právě na nemoci srdce a cév a jejich komplikace. Česká kardiologická společnost si v tomto kontextu vytyčila ambiciózní cíl: pomocí edukace a cílené preventivní péče chce v následujících deseti letech snížit úmrtnost na nemoci srdce a cév v České republice o 5 %. Bude to velmi náročné – lidé tato onemocnění podceňují, chybí politická podpora, jak už bylo zmíněno, navíc v důsledku covidové pandemie došlo k zanedbání řady diagnóz včetně infarktů myokardu. Ale boj proti kardiovaskulárním nemocem je zcela zásadní a nutný a proto kardiologům držíme palce, ačkoli zatím neznáme konkrétní kroky, jakými ke svému úkolu přistoupí. Diagnoza FH, z.s. je každopádně připravena jakkoli pomoci, protože práce na snižování kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti je klíčovým úkolem i pro nás. 

SOUTĚŽ O CHYTRÝ NÁRAMEK FITBIT INSPIRE 2 STÁLE BĚŽÍ – AŽ DO 31. ČERVENCE! Více