O nás

Diagnóza FH je spolek pacientů s familiární hypercholesterolemií a jejich blízkých. Přidejte se ke skupině, která pomáhá sdílet zkušenosti a řešit starosti s nemocí. FH mnohdy znamená nelehké změny v životním stylu a potřebu užívat dlouhodobě léky na snížení hladin cholesterolu. Díky spolku Diagnóza FH už ale nebudete muset čelit nemoci sami.

  • Chcete si promluvit s někým, kdo má stejné onemocnění?
  • Rádi byste věděli, jak správně jíst a hýbat se?
  • Chcete vědět, jak se vyvíjejí možnosti léčby FH?
  • Pomohly by vám nové zkušenosti a zážitky s lidmi, kteří vám porozumějí

Staňte se také členem spolku Diagnóza FH.Familiární hypercholesterolémie (FH) je celoživotní vrozené onemocnění, které vyžaduje dodržování dietního a pohybového režimu a dlouhodobou léčbu. U pacientů s FH existuje velmi vysoké riziko vzniku časných kardiovaskulárních příhod, jako jsou například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Tyto skutečnosti mohou nepříznivě ovlivňovat přežívání pacientů s FH a kvalitu jejich života. Proto Česká společnost pro aterosklerózu společně s projektem MedPed, který v Česku koordinuje péči o pacienty s FH, iniciovala založení nezávislé organizace pacientů s názvem Diagnóza FH. Diagnóza FH v souladu s novým občanským zákoníkem funguje jako spolek.

Cíle Diagnózy FH:

  • poskytovat individuální podporu nemocným s FH a jejich blízkým, předávat praktické informace o FH a aktuálních možnostech léčby včetně doporučení jak se stravovat nebo jaký zvolit režim fyzické aktivity atd., ale i zprostředkovat vzájemnou komunikaci pacientů s FH a sdílení cenných zkušeností

  • hájit zájmy pacientů s FH při vytváření zdravotní politiky v ČR a při jednání s plátci zdravotní péče, pomáhat usnadnit přístup k potřebné léčbě